Home » ИНДИВИДУАЛНА ТЕРАПИЯ

ИНДИВИДУАЛНА ТЕРАПИЯ

Advertisements

ПСИХОТЕРАПИЯ, НЛП Терапия, ХИПНОТЕРАПИЯ, ХИПНОЗА, ГЕЩАЛТТЕРАПИЯ

Работа с:

Тревожност – афективно състояние, чувство на несигурност и безпокойство, с физиологични изменения като задушаване, потене, треперене, ускоряване на пулса, високо кръвно, напрежение в мускулите, честа смяна на емоционалните състояния, безсъние. Известна като генерализирана тревожност или страхова невроза. Генерализирана тревожност – “трябва”, “длъжен съм”, “войник съм”, “трябва да се впиша в системата”, “аз не съм важен”

Безпокойство – Когато се адаптираме към променящия се живот, ние, като мислещи същества, е нормално да изпитваме безпокойство. Всеки нормален човек има нужда от 10% безпокойство. Когато е повече от 10%, става паталогично. Води до болезнено чувство с външни прояви: треперене, сърцебиете, изпотяване, нервни кризи, задушаване, болки в корема, подкосяване на краката. Когато човек е в безпокойство, мозакът му съчинява цели трагедии от усещане за незибежна опасност.

Паническо разстройство (панически атаки) – невротично състояние от внезапен, обикновено неоснователен и често масов страх. Включва тревожни състояния (страхови неврози), настъпващи извън обстоятелства, съдържащи риск за живота. Те се проявяват чрез симптоми като страх от смърт или полудяване, усещане за настъпващ припадък, чувство за задушаване, виене на свят, сърцебиене, треперене и др. Паник атаката се появява внезапно и без видима причина и продължава  между 5 и 10 минути. Страдащите обикновено не виждат конкретен повод, но тя е в резултат от продължителен стрес, тревожни състояния като фобии, социална тревожност, посттравматичен стрес, обсесивно компулсивно разстройство, депресия и др.

ОКР – Обсесивно-компулсивно разстройство – натрапливи мисли с извънредно мъчително чувство. Проявява се в съзнанието с известна повторяемост и не рядко – по жесток начин. Мислите са болезнени, упорити и предизвикват силна тревога, съпътстваща с кризи. Достатъчно е една дума, една мисъл или определено обстоятелство да доведе до криза. Страдащият води отчаяна битка между мислите и разума, осъзнавайки абсурдността на натрапливите си мисли. И стига до болезнено изтощение и отчаяние. Срамува се от състоянието си и се опитва да го прикрива.

Хипохондрия – прекалена загриженост за собственото здраве. Човек има нужда да бъде признат за болен, т.е. да бъде освободен от отговорности и без чувство на вина да се ползва от грижите на друг човек.

Хистерия – това е невроза, изразяваща се соматично. Кризите имат определено значение. Хистерията е зрелищна, имитираща преструвка на дълбоки несъзнавани конфликти. Страдащият има много богато въображение, в основата стои едно малко дете, което иска внимание, внимание, внимание и много обич. Те изтласкват настрани “Иска ми се, но не ми стиска” във вид на телесни симптоми – главоболие, панически атаки, болки в корема, безсъние. Хистеричните НЕ СА симуланти, не са артисти, с НЕВРОТИЦИ.

Страхове – чувство на безпокойство, изпитано при наличие на опасност или при мисълта за нея. Невротичният страх се отнася до безпредметен страх, че човек е изложен на неопределена опасност, породена от нагоните.

Депресия – повече или по-малко продължително болестно състояние, характеризиращо се главно с потиснато настроение и спадане на тонуса и енергията. Тревожен, уморен и обезкуражен, човек не може да се противопостави дори на най-малката трудност и затова не предприема инициативи. Вниманието и паметта му отслабват.

Фобии – ирационален и натраплив страх от някои предмети или някои ситуации. Най-често срещани теми са: агорафобия (страх от свободни пространства), клаустрофобия (страх от затворени пространства) или зоофобия (страх от животни) в следствие на неприятни преживявания. Фобията е разновидност на натраплива мисъл, която завладява изцяло живота на страдащия. Понякога пречи на всякаква нормална дейност.

Неврози – психично разстройство, при което човек се чувства дискомфортно, липсва му увереност в неговата социална роля, а е агресивен по отношение на другите или себе си, страда от разстройство на съня (инсомния), от сексуални разстройства и прекалено бързо се уморява. Неговото действително изтощение е последица от несъзнаваните усилия, които полага в борбата срещу сексуалните нагони и агресивността си. Всичките му невротични симптоми в последна сметка са символичен израз на вътрешната драма, която се разиграва в него и която е неспособен да овладее, тъй като основните елементи убягват от съзнанието му.

– Зависимости – състояние на човек, който е подчинен на друг човек или на предмет, на токсично вещество с цел да се изпита удоволствие. Има два вида зависимост – физическа, която е адаптивно състояние, в следствие от което е появата на сериозни физиологически и психологически разстройства; и психическа зависимост, характеризираща се с неукротимо желание за приемане на токсично вещество. В следствие на което човек изпада в тревожно депресивно състояние.

Неудовлетвореност, липса на мотивация, ниска самооценка, неувереност.

Неуравновесеност – променливост на настроенията, свръх емоционалност и нестабилност, която подтиква човек да предприема няколко дейности едновременно. Колебанията често са бурни.

Житейски трудности – Загуба, уволнение, развод, раздяла, смърт, конфликти, болести, травми, уволнение, смяна на местоживеене и др.

Проблеми във взаимоотношенията.

Хранителни разстройства – храната интересува психотерапевта по много причини, най-важната от които е отражението на хранене върху личността и неговото интелектуално развитие.

Социална тревожност – поведението на човек в неговото социално обкръжение. Страх в социални ситуации и взаимодействия, в които човек е изложен на взаимодействия с непознати, как се представяме пред другите и как те ни възприемат (оценяват, приемат).

Личностно развитие – всеки човек е подобен на другите хора и различен с уникалния характер на своя жизнен опит. Неговата неповторимост, най-оригиналната част от неговия Аз, представлява същността на неговата личност. Изучаването й и достигането на дълбините й е важно и полезно, тъй като именно психологическите условия изиграват основната роля в изграждането на човека.

 

Какви са начините на работа:

1. Невро-лингвистично програмиране (НЛП):

– Свободата да избираме кой и какъв искам да бъда. Няма хора без налични ресурси. НЛП търси и открива тези ресурси, за постигане на успех и на желаните цели. Тези ресурси са нашите силни страни, неща, с които се гордеем.
– Няма провал, има само обратна връзка. НЛП  казва – Във всеки един момент ТИ можеш да бъдеш ДРУГ и да имаш НОВ живот. Учим се как да комуникираме така, че да имаме желан резултат, как да отговаряме на другите, а не да реагираме.

Терапията понякога включва и домашни работи. Работи се с “пускане” на стари, чужди убеждения, които сме взели най-често от нашите родители и “вграждане” в мозъка на нови убеждения. Това е РАБОТА и терапевтът е ваш партньор – помага ви да намерите вярната посока в трансформацията към по-добър, спокоен и балансиран живот, стои до вас и ви подкрепя и подпомага с много емпатия.

2. Семейни констелации. Семейните констелации разглеждат индивида като част от фамилна система. Всеки принадлежи на определено семейство и има точно определено място и роля в него и носи енергията и съдбата на поколенията преди нас. Всички членове, дори и тези които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в системата и оказват влияние на другите членове с добрите и лошите си страни. При семейните констелации всичко нужно за настоящия момент излиза наяве и намирането на баланса e предпоставка за един успешен живот в лекота.

3. Хипноза и хипнотерапия.  Хипнозата е научен, естествен и релаксиращ метод, който има мощно въздействие по отношение формирането на чувство на увереност в себе си и намаляване на стреса. В състояние на хипноза оставяме настрани съзнанието си – това наше Аз, което постоянно мисли, действа, знае кое е правилно и кое  не е правилно за нас и даваме път на подсъзнанието – мястото, където се намират всички наши ресурси, необходими за справянето ни с всичко, което ни измъчва. Учим се да чуваме вътрешния си глас, да говорим с детето в нас.  Хипнотерапията е насочена към бързо справяне с конкретен симптом. Но за да не се замени един симптом с друг, се работи с промяна на цялостния поглед на човек върху нещата, промяна в отношението му към света, другите или себе си, промяна в начина на функциониране на когнитивно и поведенческо ниво. С помощта на хипнозата може да се помогне на клиента да стигне до корена на страданието, защото понякога човек не знае конкретната случка или ситуация, причинили страданието му. Всеки има в живота си важни събития и нерешени неща и когато е в хипноза, точно тези важни събития или нерешени въпроси излизат на преден план.

Повече може да прочетете тук: Хипнозата    Как се прави хипноза?

За какво помага хипнозата?    Феномени на хипнозата. 

4. Арт терапия,  Психодрама.  Различни техники и стратегии, чрез които стереотипните импулси да намерят начин да бъдат изразени и по този начин човек преживява процес на освобождаване като вътрешно разширяване и обогатяване на житейския опит, което води до дълбоко усещане за удовлетворение. Всеки клиент има различни нужди и различен начин на възприемане на себе си и действителността, работата на терапевтът е да намери най-точния инструмент за всеки един клиент.

5. Гещалттерапия – фокусът е върху субективните възприятия на човека и неговата реалност тук и сега. Човек се разглежда като единен организъм. Главните техники на гещалттерапията са: подпомагане на клиентите да осъзнават повече процеса, отколкото съдържанието на живота, да постигат интеграция с всички свои жизнени функции и приемане на всички по-рано отчуждени части от себе си. Гещалттерапията е неаналитична. Тя насърчава клиента да открие собствен смисъл, да поставя собствени цели и да прави собствени избори. Според нея емоционалните разстройства се причиняват главно от:
• „трябва“ като нагласа към живота (убежденията на човек);
• невъзможност за поставяне на граници;
• проектиране на чужди убеждения, мислене и нагласи;
• реформиране на себе си като невъзможност за приспособяване и получаване;
• очакванията на всеки човек.

Цена на индивидуална терапия60.00 лв. за 60 мин.

Забележка:
Броят на провеждане на срещите зависи от всеки индивидуален случай!
Започва се с една среща и следващите са на всеки 7 дена.  Зависи от устойчивостта на нервната система на клиента и нивото на неговото съзнание и потенциал за себе осъзнаване.

Запиши си час на:
Тел.: 0888927870; 0885129269

или пиши на e-mail: svetlushall@gmail.com
Адрес: гр. София, ул. “Козлодуй” № 100

 

Как да разбера дали психотерапевтът ми е добър за мен?

IMG_6382_pp

Advertisements

Коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: