Home » Духовно развитие » Какви са твоите навици?

Какви са твоите навици?

Advertisements

images1

Понякога нашите навици ни помагат да постигнем мечтите си, благодарение на това, че сме дисциплинирани, уверени, смели, целенасочени. Правим поредица от действия, с които се приближаваме до целта.
Понякога същите тези наши навици ни пречат да получим това, което искаме. Имаме вярвания, които са много силни, вкоренени в нас и ни блокират по пътя за постигане на мечтите си.
Но как да разберем кои навици ни пречат, като дори не си даваме сметка за това. Кои са тези наши убеждения, които, ако ги заменим с други, биха ни донесли успех?
Има много книги, в които ни съветват да изграждаме нови навици, или да правим неща съвсем необичайни и различни за нас. Да се учим да гледаме от друга гледна точка и да бъдем мъдри за случващото се, като го анализираме и приемаме като най-доброто за нас. Да се учим на житейските уроци всеки ден и да бъдем все по-осъзнати.
Съществува теория за огледалото, според която това, което ни дразни, пречи, обърква, в не малка степен съществува в нас самите. Виждаме у другите това, което ние сме. Това е един полезен, макар и странен начин, да се контролираме и променяме.
Но всичко това не ни помага съвсем в изкореняването на навици, които ни пречат, ако въобще не си даваме сметка, че ги имаме и живеем с тях. Как да заменим някакво отрицателно убеждение (не съм достатъчно добър в …) с положително (добър съм в …), ако нямаме представа, че на много дълбоко ниво то се съдържа в нас? Приемаме последствията като безценен опит, чиято стойност подценяваме. И как се учим от грешките си? Като развиваме волята си и творческата си способност да виждаме в лошото шанс да променим вярата си, а оттам и действията си.

Advertisements

Коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: