Home » Духовно развитие » Как да се справим с лошото настроение?

Как да се справим с лошото настроение?

Advertisements

група

Знаете ли как да се чувствате добре без да има конкретна причина?

Умеете ли да се наслаждавате на магията на живота?

Ако сте тъжни, тъгата е основно средство, с което работите. Срещате тъжни хора – отражение на самите вас.

Правите ли разлика между това, което е в мозъка ви и кое е извън него?

Заповядайте на Среща в група 2 пъти месечно от 19:00ч. до 21:00ч.

1. Как си формирал лошото настроение?
2. Как да промениш мислите си за миналото, за да гледаш по-положително на настоящето и бъдещето?
3. Как да поемеш отговорност за живота си и случващото се в момента?

Какво ще постигнеш след Среща в група (до 5 човека)?

1. Яснота по въпроси, важни за теб.
2. Ще добиеш нова гледна точка, ще се видиш отстрани с помощта на участниците в групата.
3. Ще разбереш как да се чувстваш добре без конкретна причина.

Заповядай на СРЕЩА В ГРУПА ДО 5 човека в София, ул. “Козлодуй” № 100.

Какво означава СРЕЩА В ГРУПА ДО 5 човека?

Ще работим с всеки един поотделно по следните въпроси:
1. Всеки един от групата ще постави казус (цел, мечта, проблем), който го вълнува от дълго време и не може да се справи сам по разрешаването му.
2. Ще работим по казуса/въпроса на всеки като търсим отговори и начини за справяне, за постигане на яснота и лекота.
3. Ще работим с въпроси как да посрещаме предизвикателствата в настоящето, как да постигаме целите си.

Споделянето на участващите в групата подпомага осъзнаването, че всеки има различна гледна точка спрямо своя опит и вярвания. Поглеждането на чуждите преживявания съдейства да погледнем себе си отстрани, да моделираме себе си по нов начин.
Основният фокус е усвояването на нови убеждения и умения по справяне с различни житейски казуси.

Основната цел е добиване на нови вярвания и убеждения, водещи до промяна.

Какви са начините на работа:

1. Ще използваме техники от НЛП (Невро-лингвистично програмиране) – Техники и средства, чрез които ние поемаме контрола над своя мозък, като управляваме собствената си неврологична система, а не тя да управлява нас.
2. Семейни констелации. Te разглеждат индивида като част от фамилна система. Всеки принадлежи на определено семейство и има точно определено място и роля в него и носи енергията и съдбата на поколенията преди нас.
3. Хипноза. Хипнозата е научен, естествен и релаксиращ метод, който има мощно въздействие по отношение формирането на чувство на увереност в себе си и намаляване на стреса. В състояние на хипноза се променят емоциите, усещанията, убежденията, начинът на мислене. Подобрява качеството на живот. След хипноза човек чувства лекота и блаженство.

КОГА: Март: 30-ти, Април: 13-ти и 27-ми от 19:00ч. до 21:00ч.
КЪДЕ: гр. София, ул. “Козлодуй” № 100
ЦЕНА: 20,00 лв.
ВОДЕЩ: Светла Трифонова
За записване:
Светла – 0885129269
Е-mail: svetlushall@gmail.com

Advertisements

Коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: