Home » Духовно развитие » Духовно и душевно здраве.

Духовно и душевно здраве.

Advertisements

yMwmTp-W

Каква е разликата между духовно и душевно здраве? Може ли да сме духовно болни? А може ли да ме духовно здрави, а душевно болни?
Човек, колкото и да се чувства здрав, не означава, че е духовно зрял. От друга страна, един напълно духовен човек може да заболее душевно.
Психичното (душевно) заболяване е заболяване на човешката психика, на душата. Това е болезнен кръст, който заболелият носи, защото няма една единствена причина, обясняваща възникването на психичните разстройства. И този, който страда от психично заболяване, не е нито по-лош, нито по-добър човек от който и да е друг човек. Божиите съдби се разкриват във вечността. А на нас сега ни е дадено да се учим да отдаваме почит на всеки – и на новороденото, и на помрачения по ум, и на вярващия в Бог, и на езичника, и на слепия, и на всеки друг. Има души, които са изключително чувствителни, че се прекършват от грубостта на заобикалящия ги свят и те  развиват психично заболяване, но това не означава, че не са духовни хора. Сякаш Господ ги спасява от разрушаване на целостта на душата им чрез душевната болест. Пример за това е Достоевски. Той е бил гениален писател, въпреки болестта си. Романите му са с автобиографичен характер и разкриват противоречията на душевно болни личности.
Духовен човек е този, който посвещава живота си, делата си на Бог. Това не означава, че е непременно добър човек. Дори да има външна поява на някаква добродетел, все още не означава той да е “духовен човек”.  Ако това, което той чувства, е хубаво, тогава в духовен план е  близо  до Бога; ако пък не се чувства добре, значи е далеч от Бога.
Психотерапията е божественото взаимодействие на души. Тя представлява лечение на душата от друга душа. Тя не търпи хлад, лицемерие, фалш. Тя изисква пълно себеотдаване, искрено желание да се помогне на човека…
“Само в Бога са уповавай, душо моя, защото на Него ми е надеждата. Само Той е моя твърдиня, мое спасение, мое прибежище.”  (Псалом 61-ви)
Заповядай от 9-ти октомври на Курс обучение “Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?”

 

Advertisements

Коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: