Home » Духовно развитие » Петте свойства на вниманието.

Петте свойства на вниманието.

Advertisements

dream-amazing-awesome-beautiful-Favim.com-600572

 

Вниманието е психичен процес. Характеризира се с концентрация към определен обект за закрепване на съзнанието върху същия този обект.

Ако ви кажа: Намерете излишното число в следващите редове:

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333393333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

най-вероятно вашето съзнание ще се съсреодоточи за известно време точно към тези редове, за да търси отговор на задачата и по този начин ще стигнете до петте свойства на вниманието, а именно:

1. ОБХВАТ.

Свойството “обхват” на вниманието е свързано със съсредоточаването върху няколко обекта ( в случая имаме повече от едно число 3). Нужно е да се концентриваме и да обхванем всичките обекти. Обхватът е едно статично свойство.

2. КОНЦЕНТРАЦИЯ.

Тя също е статично свойство.  Концентрацията започва от момента, в който съзнанието се “залепи” за обекта. Тя е закрепването към него.

3. УСТОЙЧИВОСТ.

И тя се причислява към статичните свойства. Това е времето на концентрацията.

4. ПРЕВКЛЮЧВАЕМОСТ.

Това свойство на вниманието е динамично. Превключваемостта е необходима за преместване на концентрацията от един обект върху друг. И затова тук имаме движение.

5. РАЗПРЕДЕЛЯЕМОСТ.

И това свойство се причислява към динамичните свойства.  За да се прояви, са необходими другите четири свойства на вниманието. То се характеризира с преместване и закрепване на вниманието върху обект-обекти.

Когато правим нещо монотонно, бързо се изморяваме и започваме да грешим, тъй като концентрацията на вниманието пада при еднообразна дейност.

 

Още по темата на  Курс обучение “Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?”

 

 

 

Advertisements

Коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: