Home » Духовно развитие » Специфика на хипнозата.

Специфика на хипнозата.

Advertisements

th4KR7YECX

Между клиента и хипнотерапевтът се установява връзка, основана на взаимно доверие. Клиентът трябва да иска да влезе в хипноза и целият процес – въвеждане, задълбочаване и извеждане от хипнозата, става от хипнотерапевта. Ако клиентът остане съвсем сам (да разсея притеснението – ами ако нещо се случи с моя хипнотерапепевт по време на сеанс?), той от само себе си ще се върне в нормално състояние, макар и хипнотичното състояние да продължи още няколко часа.

В състояние на хипноза човек запазва своето критично отношение, запазва своите мисли. И все пак, в дълбока хипноза той приема да бъде върнат в друга възраст, а не в действителната си възраст (регресия), приема да разговаря с човек до него (а в действителност там няма никой). Толкова е въздействащо внишението, че ти оставяш въображението си да бъде водено. Човек се вживява в ролята, която хипнотерапевтът му задава. Дори хора, които са много критични в естествено състояние на бодрост, в хипноза се оставят на процеса, оставят критиката си настрани, с цел почивка, отпускане за времето на сеанса. Налице е физическо и психическо отпускане, липса на желание за действие. Липсва спонтанност.

Внушенията в хипноза се правят, за да помогнат на клиента да се справя в живота си след хипнозата, след наличие на този процес. Тя помога за увереност, за самочувствие,  при страхове, зависимости, фобии, тревога и безпокойство и много др. Изключително полезна е хипнозата в борбата с болките.

Правят се и постхипотични внушения, които действат със същата сила и когато човек вече е излязъл  от състояние на хипноза и се занимава с обичайната си ежедневна дейност.

 

Още по темата на Курс обучение “Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?”

 

 

 

 

 

Advertisements

Коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: