Home » Духовно развитие » Група по психотерапия и взаимопомощ.

Група по психотерапия и взаимопомощ.

Advertisements

 

 

 

Човек никога не е щастлив, но прекарва целия си живот, устремен към нещо, което вярва, че ще го направи щастлив.” (А. Шопенхауер)

В края на живота си, когато сякаш е все едно дали си щастлив или си бил нещастен, осъзнаваш, че животът е просто един вечно изплъзващ се настоящ миг…

 

“Относителното щастие на човек произтича от три източника:

 • онова, което той е;
 • онова, което притежава;
 • онова, което представлява в очите на другите.” (А. Шопенхауер)

Темите за смъртта, за смисъла на живота, за самотата и изолацията са основни теми в човешкия живот и човек търси постоянно отговори на въпроси, които го вълнуват, тревожат, изпълват.

Личностното развитие е самотен процес. В група по психотерапия и взаимопомощ човек се чувства по-малко самотен, повече подкрепен по пътя на промяната и самосъзнанието. 

Опитният психотерапевт познава и умее да управлява мощта на груповата енергия. Всичко важно премълчано, може да спре потока на важните теми и моментните емоционални състояния и  динамиката на групата да се промени, процесът на промяна и себе осъзнаване да се забави.  Затова ключова фигура е образът на психотерапевта. Той знае как да постави фокуса върху “тук и сега” и подтиква проблемите и актуалните теми на всеки един да се изследват непосредствено в настоящия момент, отколкото да се работи с нещо извън групата или да се дълбае в дълбоките корени и минало на проблемите.  

Груповата психотерапевтична работа е разглеждане и осъзнаване на взаимодействието между членовете в групата – кой е активен, кой как реагира, постъпва, как дава обратна връзка, какви са чувствата му тук и сега…,  а така също и работа по разбиране на самия процес – как е протекло взаимодействието, какво поражда конфликт или единомислие и т.н. Връзката е АЗ – ТИ – в диалог, във взаимност. Изследването на взаимоотношенията между членовете помага всеки да  разреши основните проблеми, които той среща във взаимоотношенията си извън групата.

Груповата психотерапевтична работа е постоянен цикъл от възбуждане на емоции “тук и сега”, но и разбирането и осъзнаването на точно тези емоции.

А понякога е нужно да се изключи съзнанието и да се даде позволение на мъдростта на тялото да поеме контрола и да се наблюдава тук и сега какво се случва с него.

 

 

Какви са целите на терапията в група:

1. Себеразкриване. Споделянето пред други хора е признак за разрешаване на наболял житейски или здравословен проблем.

Защо и какво не ми върви в живота? Как се справям? Кой съм аз? Как постъпвам обичайно? Какво ми пречи да съм щастлив човек?

Групата помага да се види ясно какво е поведението на всеки един и какво е специфичното различие. Не са толкова важни самите подробности и история на дадено поведение или постъпка, колкото самото себе разкриване и споделяне. Това е първа стъпка към промяна.

2. Даване на обратна връзка.  Къде е всеки един в тази микро среда? Активен или пасивен е? Какви трудности среща пред себеразкриването в групата?

Даването на обратна връзка в терапевтична група от психотерапевта и от останалите членове на групата помага на човек да види къде греши и какво прави при взаимоотношенията си в “незащитена среда”  – навън, в своето обкръжение, в макро средата си. В защитена среда има възможност да отработва ново поведение.

3. Защитена среда на взаимопомощ, подкрепа, без анализ, без осъждане. С пълно приемане и емпатия.

Споделянето на общи проблеми помага на човек да се чувства по-малко изолиран, по-малко самотен и повече подкрепен. Изгражда се доверие в безопасна среда.

 

Групата помага да поемате рискове, да експериментирате по нов начин, с ново поведение, защото тя е една сигурна среда на обич и емпатия.

Всичко, което се случва в групата, е конфиденциално.

 

ЗА КАКВО ПОМАГА ГРУПА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ?

 • За търсене на отговор на въпроси какво не ми е наред, къде греша във връзките си, защо се чувствам изолиран, самотен човек?
 • За помощ при справяне с негативни емоции, ПА, тревожност, безпокойство, безсъние;
 • За справяне с гнева и тъгата;
 • За справяне със социална тревожност, фобии, зависимости;
 • За справяне с раздяла при развод, смърт;
 • За справяне в съжителство с неизлечимо болен човек;
 • За справяне с неудовлетвореност с живота, при мисли за смъртта и изолацията;
 • За личностно развитие и самосъзнание и др.

 

КОГА: всеки понеделник  от  19:00 до 21:00ч.

КЪДЕ: гр. София, ул. “Козлодуй” № 100

ЦЕНА: 20.00 лв. на посещение

ВОДЕЩ: Светла Трифонова психотерапевт

За записване тел: 0888927870, 0885129269;  Е-mail: svetlushall@gmail.com

Група по психотерапия и взаимопомощ.

 

 

images4ZM252NB

Advertisements

Коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: