Home » Духовно развитие » Миналото влияе на настоящето.

Миналото влияе на настоящето.

Advertisements

th

Има събития в живота на всеки човек, които оказват голямо влияние върху мислите, емоциите, убежденията и оттам – на поведението му в настоящето.  Обикновено това са силни негативни преживявания, които са се случили в детството и които дават голям отпечатък върху начина, по който мислим за себе си, за другите, за света днес.

Всеки човек има различно минало, различно детство и все пак относително сходни преживявания с другите като деца. Например:

– Негативни спомени и преживявания от властен, критичен родител;

– Развод на родителите;

– Смърт на баба/дядо;

– Изоставяне от единия или от двамата родители (буквално или небуквално – отсъствие от вкъщи);

– Неприятни случи в училище като насилие, неприемане, отхвърляне, подигравки;

– Смяна на местоживеене и последващ дисконфорт;

– Преживяване на болест, травма, инциденти…

Понякога някои от негативните събития от детството се повтарят в юношеството или в по-зряла възраст като доказателство за тяхната сила, могъщество и валидност в живота ни. И така развиваме множество негативни убеждения в живота си като:

– Животът е труден;

– Животът е гаден и несправедлив;

– Аз съм нещастен (нещастна), съдбата ми е такава;

– Имам лош късмет и др.

Вкоренените убеждения още от детството ни помагат да си обясним много от преживяванията си като деца, да намерим смисъл в негативните случки.

Но днес, в настоящето, ние имаме шанс да променим старите закостенели убеждения и да намерим нови, истински, валидни за нас положително убеждения.

Как става това?

С преформулиране на старите убеждения в нови.

“Животът е труден”, “Животът е гаден и несправедлив” го преформулираме в “Аз съм автор на живота си! Животът е прекрасен!

“Аз съм нещастен (нещастна)”, “Съдбата ми е такава”, “Имам лош късмет” го преформулираме в: “Аз съм щастлив човек!“, “Всичко е в моите ръце

По същия начин бихме могли да преформулираме старите си негативни убеждения за другите хора в нови, позитивни твърдения.

Всеки път, когато автоматично се включат старите убеждения, отделете време да поразсъждавате от къде се активират – от къде тръгват, каква конкретна случка ги поражда и безпристрастно ги подминете. Те не са истина за вас.

 

Още по темата на Курс обучение “Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?”

 

Хипноза и НЛП 12: Моето ново Аз.

 

 

Advertisements

Коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: